Thomas Martin Ekelund
%s1 / %s2

När skräcken kom till Vänersborg…

Under två kvällar kommer det att bjudas på en skräckvandring genom de centrala delarna av Vänersborg. Det blir konserter och föreställningar, föreläsningar, installationer, filmvisning, performance i det offentliga rummet och utställningar där skräcken och mörkret är det genomgående temat.

GAS-Festivalen ville så klart ta det här tillfället i akt att bidra med ett ljudande inslag och valet föll naturligtvis på Göteborgs mesta mörkerman, Thomas Martin Ekelund.
Thomas Martin Ekelund (f. 1977) är en grafisk formgivare, musiker och ljud- & bildkonstnär verksam i Göteborg. Ekelund värld är en spökvärld, där ständigt återkommande teman är botgöring, ritualer och nedbrytandet av gränserna mellan det synliga och det osynliga. Ett pågående sökande efter verklighetens dolda mönster.
Läs mer om Thomas här.

Inför skräckhelgen i Vänersborg har Thomas skapat två stycken platsspecifika ljudinstallationer.

Bestarium
16 djuriska röster bryter igenom från den andra världen.
Alla Helgonahelgen har sitt ursprung i den keltiska högtiden Samhainn. Samhainn markerade början på den mörka delen av året, och var den tid då de döda lättast kunde ta sig tillbaka in i de levandes värld. Bestarium är ett försök att kanalisera röster, varelser och skeenden från denna värld bortom vår. Vålnader, andar, gastar. Hör du dem

Ljudinstallation i Nordiska rummet, Vänersborgs museum

Gråterskan
Sorgen som biter sig kvar.
En flyktig klagosång.
Saknaden.
Gråterskan som vill men inte kan släppa taget.

Den 11:e oktober 1867, när den pampiga gas-Kandelabern skulle sättas på plats i Plantagen, brast en lyftanordning och arbetskarlen Johannes Andersson fick hela den tunga pjäsen över sig och dog. Han var fru- och barnlös, men än idag kan man höra hans moders sorgtunga gråt eka i Plantagen.

Ljudinstallation vid Mandråparen i Plantagen.

Båda installationerna pågår mellan kl 16:00-19:00, den 2-3 november.
Det är fri entré till alla arrangemang och du kan läsa mer om programmet i sin helhet här.

mån, 2012-10-29 11:32